2 تیر 1401

توصیه های یوگا برای تمام سطوح

یوگا نوعی ورزش است که تمرینات ذهنی و الهام بخش روحی را در حرکات بدنی گنجانده است. این تمرینات شامل آساناها یا حرکات یوگای مختلفی - ایستاده یا روی زمین – هستند. تمرین های یوگا به افراد کمک می­کند تا آرام شوند، قدرتمند شوند و انعطاف پذیریشان را بهبود بخشند.
20 فروردین 1401

اوم (om) در یوگا و مدیتیشن

اوم صدایی بسیار ساده با معنایی پیچیده است. در حقیقت کل جهان هستی است که در کلمه ای واحد به هم آمیخته است و نشان دهنده اتحاد ذهن، بدن و روح است که در قلب یوگا قرار دارد.
12 آذر 1397

بهترین زمان برای انجام یوگا چه زمانی است؟

در ساده ترین حالت می توان گفت بهترین زمان برای انجام یوگا آن زمانی است که برای شما مناسب تر است. همچنین، از آنجای