6 تیر 1401

۷ تمرین ضروری روزانه برای کاهش درد RA

با وجود RA، داشتن تحرک بدنی مهم است. اگر به آرتریت روماتوئید (RA) (یک بیماری خود ایمنی است که باعث التهاب مزمن مفاصل می شود. بیماری های خود ایمنی، بیماری هایی هستند که وقتی بافت های بدن به اشتباه توسط سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار می گیرند بروز می […]
4 تیر 1401

دلایل شایع حساسیت به لباس

بثورات پوستی یا همان راش ها مشکلات رایجی هستند که بسیاری از افراد آن را تجربه می کنند و زمانی که این بثورات خارش دار می شوند، بیشتر مردم علت ایجاد آن ها را آلرژی می دانند. اولین فکری که افراد می­کنند، معمولا حساسیت به مواد  غذایی، حیوانات خانگی و حساسیت های دارویی و همچنین صابون ها، مواد شوینده، عطرها و دیگر لوازم بهداشتی است که روی پوست زده می شود. با این حال، یکی دیگر از موارد احتمالی برای بروز حساسیت های آلرژیک که افراد نباید آن را نادیده بگیرند، لباسی است که می پوشند.
21 خرداد 1401