سیستم عامل اندروید

دانلود نسخه اندروید رایگان است و
دقت داشته باشید جدیدترین نسخه همیشه به صورت مستقیم قابل دریافت است.

ver: 5.4.9
download android
ver: 5.4.9
ver: 5.4.9

سیستم عامل iOS

متاسفانه دانلود نسخه iOS مانکن نیازمند پرداخت هزینه اشتراک ماهانه این استورهاست.
اما دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با برنامه مانکن ندارد.

ver: 1.8.0
ver: 1.8.0
ver: 1.8.0
ver: 1.8.0

سیستم عامل اندروید

دانلود نسخه اندروید رایگان است و دقت داشته باشید جدیدترین نسخه همیشه به صورت مستقیم قابل دریافت است.

 

google play download

ver: 5.4.9

 

download android

ver: 5.4.9

 

bazar download

ver: 5.4.9

 

myket download

ver: 5.4.9

 

ver: 5.4.9

سیستم عامل iOS

متاسفانه دانلود نسخه iOS مانکن نیازمند پرداخت هزینه اشتراک ماهانه این استورهاست. اما دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با برنامه مانکن ندارد.

 

sibe app download

ver: 1.8.0

 

iapps download

ver: 1.8.0

 

sibche download

ver: 1.8.0

 

Anardoni download

ver: 1.8.0