سیستم عامل اندروید

دانلود نسخه اندروید رایگان است و
دقت داشته باشید همواره بروزرسانی در گوگل پلی و دریافت مستقیم سریعتر انجام می شود.

ver: 5.8.33
download android
ver: 5.8.33
ver: 5.8.33
myket download
ver: 5.8.33

سیستم عامل iOS

دانلود نسخه مستقیم و رایگان مانکن از طریق TestFlightانجام می شود.

ver: 2.1.19

 

سیستم عامل اندروید

دانلود نسخه اندروید رایگان است و دقت داشته باشید همواره بروزرسانی در گوگل پلی و دریافت مستقیم سریعتر انجام می شود.
 
 

سیستم عامل iOS

دانلود نسخه مستقیم و رایگان مانکن از طریق TestFlightانجام می شود.