دانلود نسخه رایگان مانکن از طریق «اپ استور» انجام می شود.

ver: 2.1.28

اگر نسخه «اپ استور» به هر دلیلی در دسترس نبود از طریق TestFlight نصب بفرمایید.

ver: 2.1.27

آخرین تغییرات:

  • رفع مشکل نمودار چهار مرتبه ای آنالیز تناسب اندام صفحه پنل وضعیت

اگر مانکن را هنوز نصب نکردید طبق راهنمای زیر عمل کنید.

ver: 2.1.26

دانلود نسخه iOS مانکن به روش های زیر نیازمند پرداخت هزینه اشتراک ماهانه این استورهاست.
اما دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با برنامه مانکن ندارد.

sibirani download
ver: 2.1.26
ver: 2.1.26
ver: 2.1.26
ver: 2.1.26
ver: 2.1.26