دانلود نسخه مستقیم و رایگان مانکن از طریق TestFlight انجام می شود.

ver: 2.1.16

آخرین تغییرات:
– بروزرسانی بخش خرید سکه
– اضافه شدن امکان دعوت از دوستان و استفاده از کد دعوت
– اضافه شدن نمودار نمایش هدف در کنار برآیند کالری

اگر مانکن را هنوز نصب نکردید طبق راهنمای زیر عمل کنید.

ver: 2.1.16

دانلود نسخه iOS مانکن به روش های زیر نیازمند پرداخت هزینه اشتراک ماهانه این استورهاست.
اما دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با برنامه مانکن ندارد.

sibirani download
ver: 1.9.2
ver: 1.9.2
ver: 1.9.2
ver: 1.9.2
ver: 1.9.2