امکان حذف تمامی اطلاعات شما شامل:
اطلاعات حساب کاربری، سابقه کالری شماری و فعالیت های روزانه، چالش ها و غذاها و فعالیت های شخصی
با حذف حساب کاربری در اپلیکیشن > صفحه من > مدیریت حساب > حذف حساب کاربری امکان پذیر است.

اما اگر به هر دلیلی امکان نصب اپلیکیشن و مراحل بالا را نداشتید لطفا در فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

  دانلود مانکن
  جستجو
  مانکن
  حساب کاربری
  0
  سبد خرید