20 اکتبر , 2018
۵ دلیل مهم برای رقصیدن

۵ دلیل مهم برای رقصیدن

اگر طبلی در حال نواخته شدن باشد و شما ناخودآگاه با ریتم آن با پا به زمین ضرب می گیرید، یا اگر آهنگ های شاد در شما تاثیر مثبتی می گذارند، باید بدانید که شما جزو آن دسته افرادی قرار گرفته اید که رقص بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شان […]
27 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

21 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

16 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

6 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

1 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

26 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

20 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

15 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

10 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

5 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

31 می , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

26 می , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

17 می , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

10 می , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)