28 مهر 1397
۵ دلیل مهم برای رقصیدن

۵ دلیل مهم برای رقصیدن

اگر طبلی در حال نواخته شدن باشد و شما ناخودآگاه با ریتم آن با پا به زمین ضرب می گیرید، یا اگر آهنگ های شاد در شما تاثیر مثبتی می گذارند، باید بدانید که شما جزو آن دسته افرادی قرار گرفته اید که رقص بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شان […]
5 مرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

30 تیر 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

25 تیر 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

15 تیر 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

10 تیر 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

5 تیر 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

30 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

25 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

20 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

15 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

10 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

5 خرداد 1394
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

27 اردیبهشت 1394