7 جولای , 2016
لانگ-پرشی

آموزش حرکت لانگ پرشی – jumping lunge (ویدیـو)

6 می , 2015
لانگ-به-پهلو-ها

آموزش حرکت لانگ به پهلو – side lunge (ویدیـو)