7 جولای , 2016
لانگ-پرشی

آموزش حرکت لانگ پرشی – jumping lunge (ویدیـو)

5 می , 2016
پروانه

آموزش حرکت پروانه – jumping jacks (ویدیـو)