8 اکتبر , 2017
۳۰-دقیقه-تمرینات-شکم-به-صورت-اینتروال

۳۰ دقیقه تمرینات شکم به صورت اینتروال (ویدیو)

7 نوامبر , 2015
-تمرینات-ورزشی-اینتروال

۲۰ دقیقه تمرینات ورزشی اینتروال (ویدیو)