21 سپتامبر , 2015
پیری-زودرس

۵ دلیل پیری زودرس در خانم‌ها

پیری یک پدیدهٔ طبیعی است و باید با آرامش روان و خوش‌بینی با آن مقابله کرد. مدت‌هاست که علم و محققان به نتایج جدیدی در خصوص مقابله با رد پای گذشت زمان دست نیافته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که برخی عوامل دخالت زیادی در پیری زودهنگام دارند و […]