31 می , 2017
آموزش-پرش-زانو-تا-سینه

آموزش پرش زانو تا سینه – thigh slaps (ویدیو)