11 آذر 1394
پدیکور-ماهی

دلایل ممنوعیت پدیکور ماهی

در پدیکور ماهی ، مشتری پاهایش را در حوضچه آبی پر از ماهی‌های کوچکی به نام گا را رو فا، که گاهی دکتر ماهی خوانده می‌شوند، قرار می‌دهد. ماهی، پوست مرده ی کف پای فرد را می خورد و جا را برای رشد پوست تازه باز می‌کند. این ماهی‌ها بومی […]