11 نوامبر , 2015
مراقبت--ناخن

ناخن های زیبا و محکمی داشته باشیم

خیلی از دختران و خانم‌ها از اینکه جنس ناخن هایشان سست بوده و دیر به دیر بلند می شوند و یا پس از بلند شدن سریع می شکنند و نمی‌توانند ناخن‌های زیبا داشته باشند احساس ناراحتی می کنند که خیلی از آنها ممکن است به کاشت ناخن رو بیاورند که […]