28 دسامبر , 2015
ثعلب

ثعلب

عنوان ثعلب (Salep) فواید – در گذشته جهت تقویت کودکان همراه شیر به آن‌ها می‌دادند. – افرادی که لاغر هستند از ثعلب استفاده کنند مخصوصا در تابستان عصرانه با بستنی میل کنند. – در گذشته جهت تقویت کودکان همراه شیر به آن‌ها می‌دادند. – تقویت کننده اعصاب می‌باشد. مضرات – […]