1 فروردین 1401

مروری کلی بر آسیب‌های ورزشی

فرقی نمی کند که شما یک ورزشکار حرفه‌ای باشید یا تنها آخر هفته‌ها را به ورزش اختصاص دهید، حتماً برایتان پیش آمده که طی ورزش دچار آسیب شده باشید. از جمله آسیب‌های ورزشی رایج می‌توان به پیچ خوردگی، کشیدگی، تورم عضلات، اسپلینت ساق پا، آسیب روتاتور کاف، آسیب زانو، شکستگی و در رفتگی‌ها اشاره کرد.