8 نوامبر , 2015
کبد-چرب

کبد‌ چرب و میوه های مناسب برای آن

کبد‌ چرب بیماری است که به دلیل زندگی بی تحرک امروزی و استفاده از غذاهای چرب و فست فودها به وجود آمده و انسان‌های زیادی را درگیر خود کرده است. کبد‌ چرب به کمک رژیم غذایی مناسب و ورزش قابل درمان است.   این میوه‌ها تأثیر بی‌نظیری در پیشگیری و […]