24 نوامبر , 2015
سرخ-کردن-سبزیجات

روش های سرخ کردن سالم سبزیجات

روش‌های پختی مانند سرخ کردن سالم، سرخ کردن بدون روغن، پختن با استفاده از عصاره‌ها که با آب محلول شده‌اند به جای روغن و سرخ کردن در فر را به عنوان راه‌هایی برای پخت این غذاها پیشنهاد می کنیم. این روش‌ها، طعم طبیعی مواد غذایی را حفظ کرده بدون اینکه […]