7 مهر 1394
موفقیت

با این خصوصیت ها در زندگی به موفقیت می رسید

یکی از نگرانی‌های متفکرین غربی٬ کمرنگ شدن اراده و سخت‌کوشی در نسل جوان است. برای همین موج جدیدی از تحقیقات درباره کلمه پرمعنای Grit (سماجت) در دستور کار و تحقیق روانشناسان٬ فلاسفه و مدیران مؤسسات آموزشی قرارگرفته است. یکی از پیش روان و صاحب‌نظران رفتارشناسی٬ محقق دانشگاه پنسیلوانیا خانم Angela […]