1 دی 1394
بید کاسنی

بید کاسنی

عنوان بید کاسنی (chicory Distilled) فواید مسکن است و اثرات ضد درد دارد. تب بر است و حرارت بدن را کاهش می دهد. مفید برای کبد و دفع سموم است. صفرا بر است تقویت کننده عمومی بدن است. مصرف روزانه عرق بیدکاسنی در دوران حاملگی مخصوصاً ماه های آخر باعث […]