16 خرداد 1395
زانو-بلند-تا-سینه

آموزش زانو بلند تا سینه – high knees (ویدیـو)