5 ژوئن , 2016
زانو-بلند-تا-سینه

آموزش زانو بلند تا سینه – high knees (ویدیـو)