12 نوامبر , 2015
سیاهی-دور-چشم

شما هم از سیاهی دور چشم رنج می‌برید؟

هر چقدر که چشمان سیاه ملاک زیبایی محسوب می‌شود (یا می‌شده است، زیرا امروزه دیگر آنچنان طرفداری ندارد) سیاهی دور چشم به عنوان نشانه بیماری و ضد زیبایی محسوب می‌شود که اغلب خانم‌ها برای رفع آن دست به دامن انواع شیوه‌ها می‌شوند.این سیاهی در همه اقوام شایع نیست بلکه بیشتر […]