21 بهمن 1394
سلامت-ناخن

ناخن ها و سرنخی درباره سلامت عمومی

 کمی سفید شدگی ناخن ها یا مقداری ناهمواری به صورت پستی بلندی ممکن است نشانه ای از یک بیماری در بدن انسان باشد. مشکلاتی در کبد، ریه و قلب می تواند خود را در ناخن ها نشان دهد!   ناخن‌های رنگ پریده بیشتر ناخن های رنگ پریده بعضی اوقات نشانه […]