24 شهریور 1394
رنگ پوست

لباس مناسب رنگ پوست خود را انتخاب کنید!

بعضی به این دلیل که فکر می‌کنند لباس های رنگی به آن‌ها نمی‌آید یا به اشتباه فکر می‌کنند مشکی به آن‌ها بیش‌تر می‌آید، جرات و لذت پوشیدن رنگ‌های شاد را از دست می‌دهند.   خیلی‌ها از پوشیدن لباس های رنگی صرف‌نظر کرده، دو رنگ سیاه و سفید را ترجیح داده، به آن […]