7 می , 2018
زومبا-۱۵

ورزش کودکان – children workout

7 ژانویه , 2018
زومبا-۱۳

۲۵ دقیقه تمرینات ورزشی برای کودکان / children workout

8 نوامبر , 2017
زومبا

ورزش کودکان – children workout

7 سپتامبر , 2016
زومبا

ورزش کودکان – children workout

27 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

21 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

16 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

6 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

1 جولای , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

26 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

20 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

15 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

10 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

5 ژوئن , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)

31 می , 2015
زومبا

تمرینات زومبا – Zumba (ویدیو)