4 نوامبر , 2015
تیرگی-زیر-چشم

برای رفع تیرگی زیر چشم این ۶ راز را بدانید !

تیرگی زیر چشم می‎تواند نشانه‎ای از سایر بیماری‎ها نظیر کم‎کاری تیروئید، کم‎خونی، کم‎خوابی، خستگی مفرط باشد. رسوب برخی فلزات سنگین منجر بهتیرگی زیر چشم می‎شود. تیرگی زیر چشم عارضه‎ای است که علت‎های مختلفی دارد که در اکثر موارد زمینه ژنتیکی دارد. تیرگی زیر چشم پوست در افرادی که در تماس مستقیم […]