23 دی 1400

۱۰ راه برای داشتن تحرک بیشتر در زندگی روزمره

وقتی سعی دارید زمانی را برای ورزش اختصاص دهید، ممکن است دچار سردرگمی و پریشانی شوید. موارد زیر، نکاتی هستند که من به عنوان یک فیزیوتراپ در اختیار مراجعینم قرار می‌دهم تا تحرک خود را در زندگی روزمره حفظ کنند.