25 آبان 1394
قانون-پشت-میز-نشینی

قانون‌های ساده برای پشت‌ میز نشین‌ ها

از یک درد ساده و گهگاه در کمر شروع می‌شود و مدتی بعد، راه رفتن را هم سخت می‌کند. برای شمایی که از سر عادت یا به اجبار کارتان، هر روز نزدیک به ۱۰ ساعت را پشت میز می‌گذرانید، کمردرد احتمالاً واژه آشنایی است؛ دردی که اغلب سر جایش نمی‌آید […]