20 آذر 1400

کاهش استرس با انرژی مثبت

خودگویی‌های منفی - تمایل به تفسیر موضوعات در جهان به روشی بدبینانه و داشتن نوعی ندای درونی خود محدود‌کننده - می‌تواند استرس قابل‌توجهی در زندگی برایتان ایجاد کرده و شرایط استرس‌زایی را که پیش از این با آن روبرو بودید را بدتر کند. بنابراین ایجاد خودگویی‌های مثبت و بیشتر، راه مهمی برای کاهش استرس است. شما می‌توانید با احاطه کردن خود با انرژی‌های مثبت در زندگی، به خودتان کمک کنید تا چهارچوب ذهنی مثبتی داشته باشید.