23 جولای , 2015
خرفه

خرفه

- از خرفه به عنوان خنک کننده، نرم کننده، جبران کننده کمبود ویتامینC و نیروبخش، التیام دهنده زخم و محلل ورم استفاده می شود.