24 نوامبر , 2015
خستگی-دراز-و-نشست

از دراز و نشست خسته شده‌اید؟

اگر از دراز و نشست خسته شدید از این تمرین‌ها استفاده کنید این روتین ۱۰ دقیقه‌ای روی عضلات کلیدی که می‌توانند قدرت و تحملتان را بهبود ببخشند تمرکز دارد. هر حرکت را ۱۲ مرتبه پشت سر هم و بدون استراحت تکرار کنید. سپس یک ست دیگر انجام دهید.   حرکت […]