21 فوریه , 2019
TRX-Rip-Trainer

تمرینات مقاومتی با TRX Rip Trainer (ویدیو)