26 ژانویه , 2016
جذب-چربی

جذب چربی در بدن زنان و مردان چه تفاوتی دارد؟

چربی یا بافت چربی در چند نقطه از بدن یافت می‌شوند. معمولاً چربی در زیر پوست یافت می‌شود که به اصطلاح چربی زیر پوستی نامیده می‌شود. همچنین چربی در قسمت فوقانی کلیه‌ها، کبد و عضلات ذخیره می‌شود. محل ذخیره چربی در بدن با جنسیت رابطه مستقیم دارد. چربی در کجای […]