22 دسامبر , 2015
بید

برگ بید

عنوان برگ بید (Salix babylonica) فواید – عرق بید تصفیه کننده خون است – برای بازشدن مجاری ادرار که در اثر حرارت و گرم مزاجی باشد نیم گرم برگ بید را در آب جوشانده بیمار در آن بنشیند. – استفاده از برگ بید در قطع تب و دردهای قولنجی مفید […]