28 آذر 1394
برگ چنار

برگ چنار

عنوان برگ چنار (Platanus ) فواید – عرق چنار چاق کننده می‌باشد. – عرق برگ چنار تقویت کننده معده است. – عرق چوب چنار برای قلب مفید است. مضرات خوردن زیاد برگ چنار باعث ضعف دید می‌گردد. – گرد روی برگ چنار برای ریه مضر است. – اگر چنان‌چه غباری […]