14 تیر 1400
چطور-از-باند-برای-تقویت-ماهیچه-مازویی-بزرگ-(سوئز)--استفاده-کنیم؟

چطور از باند برای تقویت ماهیچه مازویی بزرگ (سوئز) استفاده کنیم؟ فرم مناسب، انواع و اشباهات رایج

banded psoas march (مشابه banded hip march) یک ورزش در سطح مبتدی است که اندام هدف آن ماهیچه‌های خم‌کنندۀ ران هستند. همچنین عضلات شکم را برای انجام حرکت به کار می‌گیرد. اضافه کردن یک باند ورزشی به دور پا مقاومتی ایجاد می کند که این ورزش را چالشی‌تر می‌کند.