16 دسامبر , 2015
اکسیر ترکی

اکسیر ترکی

عنوان اکسیر ترکی (Calamus) فواید – محرک و مقوی معده است. –  برای روشن شدن پوست صورت ۵ گرم پودر ریشه اگیر ترکی را با ۴۵ گرم آرد جوانه گندم در عرق کاسنی خمیر کرده به صورت ماسک روی پوست بگذارید. – جهت تقویت حافظه از اکسیر ترکی استفاده شود. […]