24 نوامبر , 2015
سردی-سر-انگشتان

سرد بودن انگشتان و دلایل آن

قرار گرفتن در معرض هوای سرد همیشه با سرد شدن انگشتان دست همراه است. این اتفاق طبیعی است چون بدن خون بیشتری را به اندام‌های حیاتی مانند قلب، مغز و ریه ها می فرستد.اما اگر انگشتان شما همیشه و حتی در هوای گرم، سرد هستند، این ممکن است نشانه دلایل […]