25 آذر 1394
اسفرزه

اسفرزه

عنوان اسفرزه (Fleawort ) فواید – نرم کننده شکم – کاهش حرارت و عطش – نشاط آور مضرات – اگر اسفرزه خورده شود و به قدر کافی آب زیاد خورده نشود، روده ها ورم کرده و چون آب مدفوع کاملا جذب می شود برعکس، انتظار خروج مدفوع متعسر می شود. […]