6 می , 2016
شنا-سوئدی

آموزش حرکت شنا سوئدی – push-up (ویدیـو)