5 آبان 1400
خواص-و-ارزش-غذایی-آب

خواص و ارزش غذایی آب

وجود آب برای زندگی و بقای ما ضروری است، زیرا به تنظیم دمای بدن، کارکرد مفاصل، حفظ حجم خون، دفع سموم از بدن و انتقال مواد مغذی به داخل بدن کمک می‌کند. بدن یک فرد بالغ حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از آب تشکیل شده است و این مقدار در کودکان و نوزادان بیشتر است. کمبود آب یا افزایش خروج آب از بدن (مانند تعریق) منجر به کم آبی بدن می‌شود که این امر خطرناک و در موارد شدید حتی کشنده است.