18 اسفند 1400

فستینگ (روزه داری متناوب) چیست؟

به طور کلی اعتقاد بر این است که هیچ رویکرد یکسانی برای یک نوع سبک زندگی سالم وجود ندارد. در واقع برنامه های غذایی باید فردی باشد، یعنی کل بدن فرد را در نظر بگیرد و با توجه به همه خصوصیات او در نهایت یک برنامه غذایی موفق و سالم برای او باشد. بنابراین، بهتر است قبل از شروع یک برنامه غذایی جدید، با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود یا یک متخصص تغذیه مشورت کنید، به ویژه اگر درگیر بیماری زمینه ای هستید.