برای دانلود نسخه iOS باید اشتراک سیبچه را تهیه کنید. این هزینه ارتباطی به مانکن نداشته و توسط خود استور دریافت می شود.