تناسب اندام

کالری مصرفی روزانه

bmr

BMR مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه است. BMR معیاری برای ارزیابی مقدار کالری موردنیاز بدن است. BMR عددی است که نشان‌دهنده‌ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود. نحوه محاسبه BMR برای محاسبه‌ی BMR به ۴ پارامتر وزن، قد، سن و میزان …

بیشتر بخوانید »

شاخص توده بدنی چیست؟

bmi

شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه می‌شود. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری شاخص توده بدنی استفاده می‌شود به‌جز تقسیم وزن بر قد که آن‌هم می‌تواند مقیاس‌های مختلفی داشته باشد، یک روش …

بیشتر بخوانید »